Realizacja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA

2022-02-07

 

Klasa 3d w roku szkolnym 2021/2022 realizuje Międzynarodowy projekt edukacyjny EMOCJA. Projekt ma na celu m.in. wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia oraz formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Uczniowie ukończyli już dwa moduły zatytułowane „Kreatywność” oraz „Wyobraźnia”.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach