Mobilna wystawa ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w naszej szkole

2022-01-31
Zdjęcie przedstawia planszę ze znaczkami z okresu stanu wojennego

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 13.12.1981 – Pamiętamy” w naszej szkole gościliśmy mobilną wystawę ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, która przedstawiała nie tylko okres związany z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, ale nawiązywała do wielu innych ważnych wydarzeń z historii Polski, które zostały ukazane na znaczkach pocztowych.

Między sierpniem 1980 r. a grudniem 1981 r., dzięki NSZZ „Solidarność” w całym kraju zaczęto wydawać prasę, która ukazywała się poza cenzurą. W ten sposób Polacy mieli dostęp do informacji, które do tej pory nie miały prawa ujrzeć światła dziennego. Także znaczki poczty podziemnej opowiadały zakazane historie i przedstawiały polskich bohaterów opozycji czasów PRL. Znaczki poczty podziemnej mówiły nie tylko o zakazanej historii, ale przedstawiały też polskich bohaterów – Józefa Piłsudskiego, czy księdza Jerzego Popiełuszkę zamordowanego przez oficerów SB. Podziemni drukarze pamiętali też o zamordowanych dziewięciu górnikach z Kopalni Wujek.

Znak czasu i setki znaczków.
Wystawa „Przemilczane historie na znaczkach poczty podziemnej z lat 80. XX wieku

Wystawa ta wyeksponowana została na korytarzu szkolnym i uczniowie starszych klas zwiedzali wystawę w ramach lekcji historii. Wystawa była niepowtarzalną okazją do zapoznania młodego pokolenia z historią ukazaną na znaczkach pocztowych jako źródła historycznego.

Wirtualny spacer po wystawie.

https://scwis.pl/aktualnosci/wirtualna-wystawa-przemilczane-historie-na-znaczkach-poczty-podziemnej/

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach