Konkurs na zakładkę do książki o tematyce: "Bezpieczeństwo w internecie".

2022-01-30

W ramach Dni Bezpiecznego Internetu oraz współpracy między szkołami, ogłaszamy konkurs na zakładkę do książki o tematyce: "Bezpieczeństwo w internecie".
W konkursie mogą brać udział uczniowie całej społeczności szkolnej.
Życzmy udanej twórczości
Organizatorzy -pedagodzy SP3, SP4,SP18,SP36

 

REGULAMIN Międzyszkolnego konkursu na zakładkę do książki o tematyce „Bezpieczeństwo w Internecie”
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18im. Jana Brzechwy w Rybniku, ul. Lompy 6, 44-253 Rybnik
Cele konkursu:
- wzmacnianie świadomości na temat bezpieczeństwa w Internecie
- rozwijanie kreatywności uczniów
- promowanie czytelnictwa wśród uczniów
- uświadomienie uczniom konsekwencji niewłaściwego korzystania z Internetu
Regulamin konkursu:
1. Konkurs rozpoczyna się 24 stycznia 2022r.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów:
- Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku, ul. Wolna 17, 44-203 Rybnik
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku, ul. Karola Miarki 74, 44-203 Rybnik
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku, ul. Sztolniowa 29b, 44-251 Rybnik
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku, ul. Lompy 6, 44-253 Rybnik
3. Udział w konkursie – klasy I-VIII
Przewidujemy dwie kategorie: klasy I-III oraz IV-VIII
4. Pracę tworzy uczeń indywidualnie.
5. Zadanie konkursowe: zakładka do książki o wymiarach 8 cm szerokość, 20 cm długość;
materiał – papier; techniki: wycinanka, wyklejanka, rysunek, grafika komputerowa.
6. Tematyka, treści i symbole: szeroko pojęte bezpieczeństwo w Internecie .
Prace można wykonać na lekcjach plastyki, techniki lub informatyki, lub w bibliotece.
7. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
8. Kryteria oceny:
-zgodność prac z tematyką
-pomysłowość
-wrażenia estetyczne
-zgodność z opisem technicznym wykonania
9. Praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać dołączoną informację zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

10. Prace należy składać do 8 lutego u pedagoga szkolnego lub w bibliotece.
11. Spośród zgłoszonych do konkursu prac pedagog w każdej szkole wybierze 5 prac, które dostarczy do Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego 2022r.
13. Grupy wiekowe I-III - forma plastyczna
IV-VIII – forma graficzna lub plastyczna.
14. Konkursowe prace stają się własnością organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach