Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Lekturki spod Chmurki".

2021-11-16

Od 1 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku klasy Ia, Ic, Id, 2c oraz 3b wspólnie z Bibliotekarzem szkolnym realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający  rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I - III o nazwie  Czytam z klasą, "Lekturki spod chmurki". Tegoroczna edycja pod kryptonimem POZNAJEMY ZAWODY świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Cele projektu:
- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
- rozwijanie aktywności czytelniczej,
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
- zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
- wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie
- zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
- integracja zespołu klasowego,
- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW:

I MODUŁ od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.; PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

II MODUŁ od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.; NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY

III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.; NA RATUNEK

Pierwsze działania polegały na stworzeniu logo - chmurki, będącej symbolem projektu, umieszczeniu jej w kąciku czytelniczym oraz założeniu lekturników - w ​nich dzieci będą opisywały lub ilustrowały daną lekturę.

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach