Akcja profilaktyczno-edukacyjna w klasach I-III "Wirusoochrona- lekcja higieny"

2021-10-19
Uczniowie z rysunkami

Uczniowie klas I-III w minionym tygodniu uczestniczyli w realizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnej pt. "Wirusoochrona - lekcja higieny." Akcja została przeprowadzona w oparciu o pakiet edukacyjny przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną z województwa śląskiego. Przeprowadzone zajęcia profilaktyczne polegały na przypomnieniu uczniom o podstawowych zasadach higieny oraz zwróceniu uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci pogłębiły swoją wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, utrwaliły technikę prawidłowego mycia rąk. Zwrócono również uwagę na rolę aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Uczniowie m.in. rozwiązywali wspólnie krzyżówki, a także wykonali piękne prace plastyczne.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach