2021-09-16

Sprzątanie świata – Polska to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Przeciętny Polak produkuje około 350 kg śmieci rocznie! Dbajmy razem o naszą planetę. W akcję sprzątania włączyła się również młodzież naszej szkoły.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach