2021-08-16

Proszę rodziców, których dzieci będą korzystać z obiadów w szkole od września o dostarczenie do szkoły deklaracji i umowy na korzystanie ze stołówki szkolnej, pozwoli to szkole zamówić odpowiednią ilość obiadów na dzień 02.09.2021 r.
Umowa i deklaracja są dostęne na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka szkolna i na portierni szkoły.

Harmonogram obiadów:

11:50-12:20 - klasy I-III

12:50 - 13:10 - klasy I-III

13:50 - 14:10 - klasy I - III

12:25 - 12:50 - klasy IV - VI

13:30 - 13:50 - klasy VII - VIII

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach