Projekt "Starsi dla młodszych"

2021-06-17

Projekt "Starsi dla młodszych" realizowany jest w dniach 15-18.06.2021 r. Dziewczęta z klasy VIII pod opieką nauczyciela prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci z klas I-III. Prowadzące samodzielnie przygotowują ciekawe zadania i zabawy dla dzieci oraz je opisują, tłumaczą i pokazują. Projekt pozytywnie wpływa zarówno na starszych, jak i młodszych uczniów kształtując nawyk aktywnego wypoczynku; rozwijając poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych a także rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach