Światowy Dzień Wody 2021

2021-03-28

Światowy Dzień Wody 2021


              22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W tym roku pod hasłem „Docenianie wody”.Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach ,w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.
Wszystkie starsze klasy naszej szkoły na lekcji biologii dowiedziały się o zagrożeniach związanych z brakiem wody oraz ze sposobami jej oszczędzania.
Chętni uczniowie mogli również wziąć w webinarium organizowanym przez PWiK w Rybniku- Doceń wodę!


Oszczędzajmy więc wodę, aby kiedyś jej nam nie zabrakło!

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach