Wsparcie udzielane przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne

2021-03-19
Plakat przedstawia informacje w zakresie udzielanego wsparcia przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne

W związku z koniecznością usprawnienia przepływu informacji w zakresie udzielanego wsparcia przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne, umieszczamy plakat informacyjny.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach