Wsparcie i pomoc - numery telefonów dla dorosłych.

2020-12-21

Szanowni Państwo!


Poniżej zamieszczone w jednym miejscu informacje i namiary na dane kontaktowe infolinii i instytucji pomocowych świadczących profesjonalną pomoc i wsparcie - numery telefonów pod którymi można również w trudnych sytuacjach uzyskać anonimowo i bezpłatnie wsparcie i pomoc.


32/ 422 56 39 lub 32/ 422 35 99 albo drogą elektroniczną sekretariat@oikip.rybnik.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rybniku - całodobowa, bezpłatna pomoc w sytuacji kryzysowej.
800 70 2222


Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego – bezpłatny, czynny całą dobę (24h).
https://liniawsparcia.pl/

800 120 002
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” – bezpłatny, czynny całą dobę (24h).

800 108 108
Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie.
Telefon jest bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00 - 20.00

800 199 990
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Można dzwonić codziennie, od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem świąt państwowych)w godzinach 16.00-21.00.

800 080 222
Bezpłatna Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów – czynna całą dobę (24h).

800 100 100
Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach