2020-04-03

Sprawna klasa to akcja sportowa realizowana w naszej szkole od kilkunastu lat. Wszystkie klasy od V-VII biorą w niej udział.

Cele:

- popularyzacja gier zespołowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka oraz sportów indywidualnych - lekkiej atletyki,

- sportowa rywalizacja i wychowanie zgodnie z zasadą „fair play”,

- współpraca i współdziałanie w grupie,

- zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz podnoszenia własnej sprawności fizycznej i zdrowia w czasie wolnym,

- uświadomienie potrzeby ruchu i korzyści, jakie przynosi,

- harmonijny rozwój umysłowy i fizyczny organizmu ucznia,

- selekcja do reprezentacji szkoły w wymienionych dyscyplinach sportowych.

 

Zachęcam do sprawdzenia tabeli punktowej od IX 2019 r. do III 2020 r. Zobaczcie aktywność Waszych klas w zakładce sport.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach