BYĆ JAK IGNACY

2019-12-05

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego przeznaczonego dla dzieci ze szkół podstawowych „Być jak Ignacy”. Projekt zakłada prowadzenie zajęć w oparciu o przygotowane materiały dla koła naukowego. Program „Być jak Ignacy” to wielka naukowa przygoda dla dzieci, jak i nauczycieli. Chcemy inspirować, zachęcać do samodzielnego odkrywania zasad rządzących nauką, eksperymentowania i doświadczania.
W ramach programu przyprowadzamy zajęcia według scenariuszy, pokazujemy filmy z eksperymentami, komiksy edukacyjny oraz przeprowadzamy zajęcia z zastosowaniem dramy. W szkole powstały 2 koła naukowe realizujące ten program - dla dzieci młodszy, biorą w nim udział uczniowie klasy 2 c i dla starszych - uczniowie klasy 6 b. Cztery pierwsze zajęcia poświęcone są uczonej Stanisławie Adamowiczowej, chorobom, szczepionkom i higienie.

Danuta Wiosna, Agnieszka Zaik

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach