Segregacja śmieci - zajęcia w kl. 1d

2019-11-22

 

Klasa Id wie jak prawidłowo powinna wyglądać segregacja śmieci. Podczas zajęć uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze wiadomości o tym jak prawidłowo postępować z odpadami, wykonali ćwiczenie sprawdzające umiejętność odpowiedniej segregacji śmieci oraz każdy uczeń stworzył plakat promujący właściwe zagospodarowanie odpadów.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach