Konkurs dla klas pierwszych - NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

2019-11-20

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym
pt. „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”
wszystkich uczniów klas pierwszych

 

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie dzieci klas pierwszych do aktywności twórczej oraz włączenie się w życie szkoły,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i sprawności manualnej,
 • kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
 • promocja placówki.

 

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas pierwszych;
 • zadaniem uczestników jest stworzenie ozdoby świątecznej w formie przestrzennej (stroik, choinka, lampion itp.);
 • technika pracy dowolna;
 • do każdej pracy musi być dołączona metryczka zawierająca następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasa;
 • komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych oraz dwóch wyróżnień;
 • prace konkursowe należy przekazać wychowawcy do dnia 06.12.2019 r.;
 • prace przechodzą na własność organizatora;
 • organizatorzy: Agata Grabowska, Kinga Szulik-Pomykoł.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach