SZKOLNY KONKURS NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ z dołączonymi życzeniami w języku angielskim w ramach projektu e-Twinning

2019-11-15

SZKOLNY KONKURS NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ z dołączonymi życzeniami w języku angielskim w ramach projektu e- Twinning

R E G U L A M I N


1. Organizatorzy: M. Zimny, E. Kula –Fizia, I. Gucwa, M. Kuś


2. Cele konkursu:
- rozwijanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- promowanie świątecznych tradycji,
- rozwijanie zdolności plastyczno - manualnych,
- promowanie współpracy z innymi szkołami w ramach projektu e-Twinning.


3. Uczestnicy:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas V-VII


4. Warunki Konkursu:
Bożonarodzeniowa kartka może być wykonana dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Rozmiar otwartej kartki A5, tj. wielkość kartki z zeszytu, należy zgiąć na pół, (aby można włożyć do standardowej koperty). Do środka należy włożyć odrębną kartkę z życzeniami świątecznymi w języku angielskim. Kartka z życzeniami musi schować się wewnątrz ozdobnej kartki świątecznej. Nie można jej przyklejać. Prace należy wykonać samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kartkę. Prace konkursowe muszą być opatrzone dodatkową karteczką z imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz klasą, wszystko należy połączyć spinaczem.


5. Termin:
Bożonarodzeniową kartkę należy oddać w bibliotece szkolnej w terminie do 6 grudnia br.


6. Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
- poprawność językowa życzeń,
- pomysłowość i oryginalność kartki,
- samodzielność i estetyka wykonania.


7. Nagrody.

Zwycięskie prace będą wysłane w imieniu społeczności naszej szkoły do współpracujących w ramach e-Twinning szkół poza granicami naszego kraju.


8. Rozstrzygnięcie konkursu: 10 grudnia. Wyniki udostępnione będą w LIBRUSIE.


ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach