#Code Week 2019 w kl. Id

2019-10-26

 

Klasa Id z zainteresowaniem wykonała zadania w ramach #CodeWeek2019. Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa "ścigają się" w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Klasa Id programowała offline tzn. bez użycia komputera. Wykorzystaliśmy maty do kodowania, kolorowe kubeczki, zakodowane kolorowanki itp. Zwieńczeniem było uzyskanie przez naszą klasę certfikatu potwierdzającego udział w tym evencie.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach