Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu "Przygotuj się na przyszłość".

2019-09-04

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu "Przygotuj się na przyszłość".

 

Podział na grupy –projekt „Przygotuj się na przyszłość”

 

Numery sal, w których odbywać będą się zajęcia

Grupa 1  - 3.12
Grupa 2  - 3.14
Grupa 3  - 3.12
Grupa 4  - 3.14

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach