Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2019-08-22

Klasy V, VI, VII - godzina 8.00

Klasy II, III - godzina 8.30

Klasy I - 9.00

 

Wnioski dotyczące zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 02.09.2019 r.  Jednocześnie informujemy, że szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (oboje rodzice pracują zawodowo).

WNIOSEK DOTYCZĄCY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICYW ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu - druk do zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach