2019-06-25

Uczniowie odbyli kursy e-learningowe:  „Gdzie jest Mimi?”, „Lekcja bepieczeństwa”, „Dbaj o fejs”, „Nie dla hejtu”, „W sieci”. 107 uczniow otrzymało dyplomy ukończenia kursów. Celem kursów e-learningowych było przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą, uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie. Ważne też było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania internetu i komputera.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach