Video chat w ramach projektu "Wszyscy jesteśmy różni, ale tak samo się uśmiechamy”

2019-06-15

Dnia 12 czerwca 2019 roku w ramach projektu Erasmus+
„Wszyscy jesteśmy różni, ale tak samo się uśmiechamy”.
We are all different but we all smile in the same way!
AKCJA KA2 nr 2018-1-CY01-KA229-046873_2
nawiązaliśmy video połączenie ze szkołami z Rumunii, Malty i Cypru,
które są naszymi partnerami w projekcie.

Było nam bardzo miło zobaczyć uczniów i nauczycieli partnerskich szkół
i cieszymy się, że mimo początkowych trudności udało nam się porozmawiać
i wymienić gorące pozdrowienia.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach