Konkurs Śladami Powstań Śląskich

2019-06-11

I Edycja Regionalnego Konkursu "Śladami historii Regionu Śląskiego"

"ŚLADAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH"

http://wom.edu.pl/?page_id=10188

Uczennica kl. 8b Julia Rusin zajęła II miejsce w I Edycji Regionalnego Konkursu "Śladami historii Regionu Śląskiego" pod hasłem "Śladami Powstań Śląskich" zorganizowanym przez Delegaturę w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
"WOM" w Rybniku.

Rok 2019 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Śląskiego Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, co stało się okazją
aby zgłębić historię przodków i wyrazić wdzięczność za walkę o wolność i kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego. Powstania śląskie to zrywy zbrojne ludu śląskiego, które odbywały się od 1919 do 1921 r. i były walkami pomiędzy ludnością polską
a niemiecką na Górnym Śląsku. Ich celem było przyłączenie części Górnego Śląska do Polski, co stało się w 1922 r.

Konkurs polegał na wykonaniu pracy metodą projektu w postaci reportażu fotograficznego ukazującego miejsca pamięci,
pomniki  walki i męczeństwa Powstańców Śląskich w obronie praw narodu do wolności i niepodległości. 

 

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach