#dobrepraktyki

2019-05-31

Wymiana dobrych praktyk

Podczas mobilności do Barcelony zorganizowanej w ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731) nauczyciele z SP36 zdobyli nową wiedzę i kompetencje. Ogromną wartością dodaną tego szkolenia był entuzjazm do dalszej pracy w projektach międzynarodowych. Dzięki znajomościom nawiązanym podczas wyżej wymienionego szkolenia, udało się w naszej szkole przeprowadzić inne duże międzynarodowe projekty na platformie eTwinning. Ich celem był rozwój kompetencji kluczowych takich jak porozumiewanie się w języku obcym oraz podniesienie poziomu świadomości i ekspresji kulturalnej. Dzięki realizacji projektów możliwe było również wspomaganie umiejętności plastycznych i rozwijanie kreatywności uczniów. Efektem finalnym projektów była wymiana plakatów i kartek wielkanocnych pomiędzy szkołami z Grecji, Słowacji, Polski, Łotwy i Rumunii. Z naszej szkoły w projekty byli zaangażowani wychowawcy świetlicy, wychowawcy klas drugich, nauczyciele zespołu przedmiotowego języków obcych oraz nauczycielka edukacji regionalnej. Podstawową formą komunikacji była platforma TwinSpace, ale duże znaczenie miały także video - rozmowy oraz bieżąca wymiana informacji przez komunikator internetowy. 
Realizacja wyżej wymienionych projektów pozytywnie wpłynęła na rozwój zawodowy naszych nauczycieli oraz na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach