Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

2019-05-21

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy wyników!


Dawid Gut z klasy VIa otrzymał zgodnie z regulaminem konkursu wynik "bardzo dobry" - jest to najlepszy wynik w szkole.


Są też wyróżnieni uczniowie:
w kategorii Żaczek: Adam Sułko kl.IIb kl.II, Antoni Teszner kl.IIc, Franciszek Kwiendacz kl.IIa, Natalia Gut kl.IIc
w kategorii Beniamin: Gabriel Gutowski kl.Vb, Natalia Oleś kl.Va
w kategorii Junior: Adam Araszczuk kl.IIId gimnazjum

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach