Nauczyciele z SP 36 na szkoleniu w Portugalii- 25-29 marzec 2019

2019-05-05

Nauczyciele z Sp 36 w Rybniku już po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w zagranicznym szkoleniu a tym samym propagować ideę kształcenia się przez całe życie. W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akcja 1 pt: " Fajne dzieciaki "o numerze 2018-1-PL01-KA101-049731, sześciu nauczycieli podnosiło własne kwalifikacje zawodowe biorąc udział w międzynarodowym szkoleniu w Portugalii zatytułowanym Stop bullying. Koordynatorem projektu unijnego jest nauczycielka języka francuskiego i angielskiego pani Marzena Kuś. Nadrzędnym celem kursu było rozwijanie kompetencji celem zdefiniowania zastraszania rówieśniczego, jego prewencja oraz opracowanie programu przeciwdziałania nękaniu.
W pierwszych dniach grupa nauczycieli poznała portugalski system edukacji i główne założenia programów przeciwdziałających nękaniu rówieśniczemu. Analizowano różnice merytoryczne w definiowaniu zastraszania, nękania i agresji rówieśniczej. Określono kluczowe elementy dotyczące prewencji takich zachowań w szkole. Omówiono i opracowano szczegółowy program działania celem zapobiegania zjawiskom niepożądanym. W kolejnych dniach szkolenia nauczycieli w Portugalii poruszano kwestie edukacji włączającej, omówiono trzy kroki reakcji na przemoc rówieśniczą. Ważnym zagadnieniem były role w grupie i relacje nauczyciel - uczeń, i to jak ważny jest mentoring i coaching, nie tylko w stosunku do ofiary prześladowania rówieśniczego, ale również agresora. Bardzo duże wrażenie wywarł na nas unijny projekt nowoczesnego modelu klasy: Future Classroom Lab, który zakłada taką organizację przestrzeni, która najlepiej służy poszukiwaniu i wykorzystaniu wiedzy przez uczniów. Należy pamiętać o tym, że praca, którą dzisiaj włożymy w wykształcenie i wychowanie młodzieży, będzie procentowała w przyszłości. Ważną rolę odgrywają tzw. kompetencje miękkie, np socjalizacja, empatia, komunikacja, gdyż niejednokrotnie dla nauczyciela priorytetem są umiejętności merytoryczne, a nie społeczne ucznia. Z wielkim podziwem słuchaliśmy o tym, jak dużym autorytetem w Portugalii cieszy się zawód nauczyciela (sic!) i to nie tylko wynik zmian w edukacji, ale także wpływ kampanii społecznych. Mieliśmy okazję przeanalizować rządowy projekt przeciwdziałania przemocy, który na szeroką skalę jest wdrażany w mediach i edukacji. Jednak jedną z najważniejszych metod w całym procesie prewencji przemocy i agresji, wskazano wpływ zainteresowań i sportu na młodego człowieka, i w tym rola nauczyciela, aby jak najwcześniej rozpoznał potrzeby uczniów. Praktycznie pokazano nam, jak można to zastosować, organizując wizytę w klubie sportowym jiu-jitsu. Nasi gospodarze byli pod wrażeniem ogromu specjalizacji i kompetencji, które posiadają polscy nauczyciele.
W ostatnim dniu szkolenia wymienialiśmy doświadczenia i otrzymaliśmy certyfikaty. Reasumując, poziom i organizacja kursu w Bradze były bardzo profesjonalne pod względem merytorycznym i logistycznym. Warto polecić organizację BragaMob wszystkim tym, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Organizator zadbał także o szkolenie kultrowo-cywilizacyjne poprzez organizację wycieczek do słynnych miejsc takich jak Porto, czy sanktuarium Bom Jesus, co stanowiło odrębną wartość dodaną.
Wszyscy uczestnicy kursu mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych mobilnościach i tym samym poziom ich świadomości na temat wpływu międzynarodowego szkolenia na rozwój kompetencji językowych, społecznych oraz interpersonalnych jest ogromny.

Ewa Kula- Fizia
Marzena Kuś
Iwona Kajdana- Świtaj

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach