29.04.2019 r.

2019-04-26

Informuję, iż w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku protest nauczycieli został zawieszony i od 29.04.2019 r. obowiązuje zwykly plan lekcji.

Z poważaniem

Krzysztof Zaik

Dyrektor SP 36

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach