26.04.2019 r.

2019-04-25

Drodzy Rodzice

Informuję, iż w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza trwa nadal protest nauczycieli. Jednakże jutro w szkole będą organizowane zajęcia edukacyjne. Zajęcia będą odbywać się w skróconym wymiarze – po dwie godziny lekcyjne dla każdej z klas. Czynna będzie również świetlica szkolna w godzinach od 6.30 do 16.00. Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie Państwo na stronie szkoły – zakładka dla uczniów – zastępstwa. (http://www.sp36.miastorybnik.pl/files/5.jpg)

Jednocześnie proszę o systematyczne śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem

Krzysztof Zaik

Dyrektor SP 36

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach