25.04.2019 r.

2019-04-24

Drodzy Rodzice.

Informuję, iż w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza trwa nadal protest nauczycieli. Jednakże od dnia jutrzejszego w szkole będą już organizowane zajęcia dydaktyczne. Zajęcia będą odbywać się w skróconym wymiarze – po dwie godziny lekcyjne dla każdej z klas. Czynna będzie również świetlica szkolna w godzinach od 6.30 do 16.00. Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie Państwo na stronie szkoły – zakładka dla uczniów – zastępstwa (http://www.sp36.miastorybnik.pl/dla-uczniow/zastepstwa.html).

Jednocześnie proszę o systematyczne śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem

Krzysztof Zaik

Dyrektor SP 36

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach