24.04.2019 r.

2019-04-23

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku świetlica szkolna będzie czynna od godziny 7.00 do 16.00.

Informuję, również, iż w dniu 24 kwietnia 2019 r. kontynuowany jest strajk zorganizowany przez związek zawodowy "ZNP". W związku z niemożnością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole zmuszony jestem odwołać zajęcia edukacyjne.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

mgr inż. Krzysztof Zaik

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach