11.04.2019 r.

2019-04-11

Informuję, iż w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku kontynuowany jest strajk zorganizowany przez związek zawodowy "ZNP".

Jednoczesnie informuję, że egzamin gimnazjalny rozpocznie się wg planu.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

mgr inż. Krzysztof Zaik

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach