Egzamin gimnazjalny

2019-04-09

Informujemy, że egzamin gimnazjalny zostanie zorganizowany i odbędzie się.

Uczniowie w dniu egzaminu przychodzą do szkoły na godzinę 8.30

Autobus szkolny będzie podstawiony w Gotartowicach o godzinie 8.10, w Kłokocinie 8.15.

Jednocześnie prosimy aby na bieżąco śledzić wiadomości posyłane do rodziców i uczniów w dzienniku elektronicznym "Librus".

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach