Odwołanie zajęć edukacyjnych w dniu 09.04.2019 r.

2019-04-09

Informuję, iż w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku kontynuowany jest strajk zorganizowany przez związek zawodowy "ZNP". W związku z niemożnością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole zmuszony jestem odwołać dzisiejsze zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo - wychowawcze w szkole na czas trwania strajku. Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym 09.04.2019 r. świetlica szkolna będzie czynna od godziny 8.00 do 14.30.

O kolejnych dniach strajku będą państwo informowani na bieżąco.

Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

mgr inż. Krzysztof Zaik

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach