Las oczami dzieci – komunikacja i współpraca poprzez kreatywność.

2019-04-01

Las oczami dzieci – komunikacja i współpraca poprzez kreatywność.

W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w dniu 22 marca odbyły się warsztaty z tworzenia mikro – lasu w szkle.

Celem warsztatów było:

  • kształtowanie u dzieci umiejętności wspólnej pracy w życzliwej atmosferze

  • rozwijanie pozytywnych relacji w grupie

  • wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i starszymi uczniami

  • przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom

  • rozbudzanie kreatywności u dzieci oraz wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych

W warsztatach uczestniczyły przedszkolaki, dzieci zapisane do świetlicy szkolnej oraz uczennice klasy 8b.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach