Spotkanie z policjantami

2019-03-26

19 kwietnia 2019 roku, ramach realizowanego w naszej szkole projektu unijnego "Fajne dzieciaki" nr 2018-1-PL01-KA101-049731 – program Erasmus + , pedagodzy szkolni zorganizowali spotkanie z policjantami - mł. asp. Mariuszem Kulikiem oraz asp. Gracjanem Gutowskim - dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Celem podjętego działania było przeciwdziałanie przemocy w Internecie. Poruszane treści dotyczyły m.in.: udostępniania danych oraz wizerunku w sieci, zamieszczania zdjęć oraz odpowiedzialności za ich zamieszczane. Uczniowie dowiedzieli się, że cyberprzemoc jest przestępstwem, a korzystanie z sieci niesie za sobą oprócz korzyści również zagrożenia. Do zagrożeń możemy zaliczyć np.: uzależnienie, niebezpieczne kontakty, narażenie na szkodliwe treści, wirusy czy cyberprzestępczość.
Uczniowie uzyskali także wskazówki dotyczące zachowania się w sytuacji, gdy staną się ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach