Warsztaty antysmogowe w SP 36 w Rybniku

2019-03-14

We wtorek 12 marca o godzinie 17:00 na auli SP 36 w Rybniku odbyło się spotkanie dla mieszkańców miasta dotyczące tematu szkodliwości niskiej emisji, smogu oraz metod przeciwdziałania tym zjawiskom. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Rybniku przystąpiła w tym roku szkolnym doogólnopolskiego programu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Na szkole znajduje się czujnik pyłu z odczytem jakości powietrza, młodzież szkoły uczestniczy w zajęciach związanych z tym programem. Z ideą Edukacyjnej Sieci Antysmogowej zapoznani zostali także Rodzice uczniów.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach