Warsztaty - Złość, agresja, przemoc

2019-03-14

W ramach projektu unijnego Erasmus+ AKCJA KA 1-Projekt "Fajne dzieciaki" o nr 2018-1-PL01-KA101-049731 realizowanego w naszej szkole od 01.09.2018 do 31.10.2019, w dniu 13 marca odbyły się warsztaty dla uczniów klas 3a i 3b prowadzone przez wychowawców - p. Annę Prusko i p. Agnieszkę Zaik na temat "Złość, agresja, przemoc". Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży różnic między złością, agresją i przemocą, poznanie form przemocy szkolnej oraz skutków dla jej ofiar. Na zajęciach uczniowie wskazywali różne formy przemocy w szkole. Uświadomiono młodzieży, że istnieją negatywne zjawiska, które może być trudno od siebie odróżnić. Te zjawiska to: złość, agresja i przemoc. Wychowankowie podzieleni na grupy wypełniali ankiety dotyczące umiejętności rozpoznania tych negatywnych zjawisk a następnie rysowali plakaty dotyczące zjawisk przemocy w naszej szkole i sposobom ich przeciwdziałania.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach