Edukacyjna Sieć Antysmogowa - spotkanie

2019-03-04

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Rybniku zaprasza mieszkańców dzielnicy na spotkanie dotyczące tematu szkodliwości niskiej emisji, smogu oraz metod przeciwdziałania tym zjawiskom. Głównym gościem będzie aktywista Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Spotkanie odbędzie się w wtorek 12 marca o godzinie 17:00 na auli SP 36 w Rybniku.

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach