Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2019/2020

Godło Polski Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach